Jsme ordinace klinické logopedie zajišťující diagnostiku a terapii dětí i dospělých s  narušenou komunikační schopností. Poskytujeme komplexní péči sestavovanou přímo na míru klienta. Zaručujeme pravidelné termíny a intenzivní terapie.

 

Logopedické terapie jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami VZP, VoZP, ZPMV a OZP.

 

Leták
Zdravotní středisko

 

O nás

Jmenuji se Lenka Kodovská a jsem klinický logoped. Absolvovala jsem magisterské studium oboru Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika, ukončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Poté jsem nastoupila na pozici logopeda v soukromé ambulanci klinické logopedie v Praze, kde jsem pracovala 5 let. Během tohoto období jsem absolvovala předatestační přípravu a v roce 2017 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a získala diplom o specializované způsobilosti v oboru klinická logopedie.

V roce 2018 jsem obdržela osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická logopedie. Během předatestační přípravy i po atestaci jsem absolvovala řadu povinných i nepovinných kurzů, odborných konferencí a stáží.


Absolvované kurzy:

 • Dyslálie
 • Vývojová dysfázie
 • Palatolálie
 • Afázie I, Afázie II
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (dysartrie, apraxie)
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Hlas
 • Vady a poruchy sluchu
 • Afaziologie A ― základy klinické afaziologie
 • Afaziologie B ― kognitivně-neuropsychologický přístup
 • Komplexní péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou
 • Elektivní mutismus
 • Poruchy autistického spektra
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

Certifikované kurzy:

 • Poruchy polykání - diagnostika a léčba

Absolvované stáže:

 • Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část)
 • Soukromá ambulance klinické logopedie Kladno
 • Městská nemocnice Ostrava (ambulantní i lůžková část)
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Foniatrická klinika Žitná
děti

 

Služby

Zabýváme se diagnostikou a terapií narušených komunikačních schopností všech věkových kategorií.

Pro děti...

Kdy je vhodné vyhledat klinického logopeda?

 • Pokud 2leté dítě aktivně nepoužívá okolo 50 slov, netvoří dvouslovná slovní spojení a jeho řeč je nesrozumitelná i pro jeho nejbližší okolí.
 • Pokud vaše dítě ještě ve 3 letech věku vůbec nemluví, nebo mluví málo (užívá jen pár slov či citoslovcí a netvoří ani krátké věty).
 • Pokud vaše dítě ve 3 letech sice mluví, ale jeho řeč je pro okolí celkově nesrozumitelná, nedokáže zopakovat delší slovo a slova komolí.
 • Pokud 3 - 4leté dítě často chybuje v časování a skloňování.
 • Pokud u vašeho dítěte pozorujete zadrhávání, či neplynulosti v řeči (opakování hlásek či slabik, nebo jejich prodlužování).
 • Pokud vaše dítě hůře rozumí mluvené řeči.
 • Pokud vaše dítě nesprávně vyslovuje některé hlásky.
 • Pokud u vašeho dítěte pozorujete jakékoliv obtíže v komunikaci.

Včasnost zahájení logopedické péče je významným předpokladem pro úspěšnou terapii. Jestliže si nejste jistí, že je u vašeho dítěte již vhodná doba k zahájení logopedické péče, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi na konzultaci vše probereme a doporučíme další postup. V rámci efektivity logopedické péče v naší ambulanci spolupracujeme s odborníky z oblasti ORL, foniatrie, neurologie, klinické psychologie a dalších příbuzných oborů.

Logopedická cvičení a kroužky v mateřských nebo základních školách v žádném případě nenahrazují návštěvu u klinického logopeda. Zajímejte se o kvalifikaci odborníka, který se věnuje vašemu dítěti (ne každý, kdo se označuje za logopeda, má k tomuto povolání příslušné vzdělání).

Dětským klientům v nasí ambulanci nabízíme pomoc při následujících obtížích:
 • Opožděný vývoj řeči
 • Specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
 • Poruchy či vady výslovnosti (dyslálie)
 • Narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • Porucha motorické realizace řeči (dysartrie)
 • Získaná neurotická nemluvnost (mutismus)
 • Poruchy řeči při rozštěpových vadách
 • Symptomatické poruchy řeči (narušený vývoj řeči, jako důsledek jiného onemocnění či postižení)

Pro dospělé...

Dospělým klientům pomáháme s úpravou přetrvávající nesprávné výslovnosti, protože správná výslovnost se dá naučit v každém věku. Poruchy řeči a vnímání jazykového systému v dospělém věku vznikají zpravidla náhle po cévních mozkových příhodách (CMP), traumatech hlavy a nádorových onemocnění hlavy či krku. Logopedická péče by měla být zahájena co nejdříve od doby vzniku obtíží.

Dospělým klientům v naší ambulanci nabízíme pomoc při následujících obtížích:

 • Nesprávná výslovnost (dyslálie)
 • Poruchy řečové komunikace po cévních mozkových příhodách či po úrazech, kdy v různé míře dochází ke ztrátě schopnosti komunikovat (afázie, dysartrie)
 • Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • Symptomatické poruchy řeči (narušení jako důsledek jiného onemocnění či postižení)
 • Poruchy řeči jako důsledek degenerativního onemocnění (různé druhy demence převážně v raném stádiu)
děti

 

Ceník

Logopedické terapie jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami VZP, VoZP, ZPMV a OZP.

Vstupní logopedické vyšetření zahrnuje úvodní rozhovor, logopedickou diagnostiku a sestavení individuálního plánu terapie ― 60 minut 1000 Kč
Individuální logopedická terapie 30 minut 500 Kč
Individuální logopedická terapie 45 minut 650 Kč
Individuální logopedická terapie 60 minut 800 Kč
Vypracování logopedické zprávy na vlastní žádost   200 Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ a VŠ   200 Kč

Tento ceník je platný od 1.11.2023.

Smluvený termín sezení je závazný. Je nutné se vždy omluvit minimálně 24h předem. V případě pozdní omluvy nebo nedostavení se na termín bez omluvy bude účtována plná cena terapie. (Každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění)

 

Ordinační hodiny

    Dopoledne Odpoledne
Po   dle individuální dohody dle individuální dohody
Út   dle individuální dohody dle individuální dohody
St   08:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Čt   07:30 - 11:30 12:00 - 13:00
  07:00 - 12:00  

 

Kontakt

Mgr. Lenka Kodovská
Pustiměř 74
683 21 Pustiměř

(+420) 774 603 373
 ✉  kodovskalenka@seznam.cz
© Lenka Kodovská,